ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Elektromos rollert minden 18. életévét betöltött belföldi vagy külföldi magánszemély vagy cég bérelhet. A rollereket 10 év feletti és min.140cm-es testmagasságot elérő gyermek használhatja önállóan, szülő felelősségvállalási nyilatkozat aláírása mellett.

2. Bérlő a bérleti díjat előre köteles megfizetni. A bérleti díj megfizetése után Bérbeadó a bérelhető eszközöket kifogástalan állapotban, az akkumulátorokat maximumra feltöltött állapotban Bérlő használatába bocsájtja.

3. Bérlő az eszközök bérleti díján felül köteles letéti díjat (kauciót) fizetni, mely mértéke a fenti táblázatban megtekinthető.

4. Bérlő köteles valamilyen érvényes fényképes igazolványt és lakcímet-tartózkodási helyet igazoló dokumentumot bemutatni, és érvényes telefonszámot megadni. Hozzájárul a bemutatott dokumentumok lemásolásához, vagy azokat a bérlet időtartamára megőrzésre Bérbeadónak átadja.

5. A rollerekhez biztonsági lánc/zár, láthatósági mellény, bukósisak és ülés kérhető, ezek ingyenesek, de azok visszahozataláig külön letéti díj fizetendő. Ezek használata ajánlott.

6. Bérlők kötelezik magukat, hogy az eszközöket kíméletesen és szakszerűen fogják használni. Az eszközök tárolási, lopás elleni biztonsága érdekében a legnagyobb gondossággal fognak eljárni, azok lezárásáról minden esetben gondoskodni fognak. (Biztonsági lánccal való rögzítése, indítókulcs eltávolítása)

7. Bérlő kötelezi magát, hogy a bérleti időszak lejártáig az átvett eszközöket a Bérbeadó képviselője részére sérülésmentesen visszaszolgáltatja. Ellenkező esetben a rollerben okozott kárt köteles megtéríteni. A késve visszahozott rollerek után Bérbeadóaz alapóradíj 150%-át számolja fel. Amennyiben Bérlő a késésről a lejárati idő letelte előtt 15 percel telefonon vagy személyesen Bérbeadót értesíti, úgy a bérleti díj az alapdíj szerint számlázódik tovább.

8. Bérlő kijelenti, hogy a rollereket használók egészségi állapotuk és testi adottságaik alapján alkalmasak a saját felelősségükre történő roller/kerékpár/robogó használatára. Kijelenti továbbá, hogy a bérlés és használat anyagi terhét önállóan viseli, illetve önállóan gondoskodik saját és társai egészségi-,vagyoni-, és felelősségbiztosításáról,Ugyanez igaz a harmadik félnek okozott károkkal kapcsolatos felelősségbiztosításra. Javasoljuk, hogy kössön egyéni biztosítást. A legtöbb bankkártyához kapcsolódik valamilyen típusú biztosítás, illetve a háztartási biztosítások is tartalmaznak felelősségbiztosítást.

9. Bérlő tudomásul veszi, hogy az eszközöket az érvényes közlekedés szabályok szerint kötelesek használni. A szabályok megsértése esetén a felelősség teljes mértékben a Bérlőt terheli, az abból eredő károkat önállóan viselik.A bérlet tárgyát képező eszköz, kizárólag a bérbeadó külön engedéllyel vihető Budapest közigazgatási határán kívül. A közúti közlekedés szabályainak megsértésével a Bérlőben, a bérelt járműben, harmadik személyekben vagy idegen vagyontárgyakban okozott károkért a Bérlő tartozik teljes felelősséggel.

10. Bérbeadó és Bérlő megállapodik,hogy a nyilvánvaló esetleges sérülések és károsodások a bérelt eszközökön csak abban az esetben vehetők figyelembe a Bérbeadó terhére, ha azokat a Bérlők legkésőbb a használat megkezdéséig Bérbeadónak bejelentik, megmutatják, és jelen szerződés megjegyzés rovatába jegyzőkönyvezi.

11. A bérelt eszköz használata, a közúti közlekedés során a Bérlő fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, ennek megfelelően a veszélyes üzemi felelősség (Ptk. 6.535.§) szerinti felelősség keretei között felel a Bérlőben, a bérelt eszközben, harmadik személyekben vagy idegen vagyontárgyakban okozott károkért; üzembentartónak a kerékpár használata során a Bérlő minősül.

12. Bérlő a bérelt kerékpárt albérletbe vagy harmadik személy részére nem adhatja,versenyzésre nem használhatja,más eszközt nem vontathat. Tényleges károkozó személyétől függetlenül (és akkor is, ha a tényleges károkozó személye nem állapítható meg)a Bérlőben, a bérelt eszközben, harmadik személyekben vagy idegen vagyontárgyakban okozott károkért a Bérlő felel. A bérbeadó hozzájárulását adja , hogy a károkozás miatti összeget a letéti összegből, vagy ennek hiányában bankkártyáról, hitelkártyáról , vagy készpénzben követleje, és végrehajtást is igénybe vegyen követelése kiegyenlítésére.

13. A Bérlő más utasokat a bérelt eszközön nem szállíthat,és Bérlő a Bérleményen semmi fajta átalakítást nem eszközölhet Amennyiben a bérelt eszköz közúti baleset részesévé vagy bármilyen bűncselekményben érintetté válik, a Felhasználó köteles a rendőrséget hívni illetve a rendőrséget a helyszínen megvárni. A hatósági eljárástól függetlenül a bekövetkezett balesetről és/vagy bűncselekményről a Bérlő köteles az aktuális tartózkodási helye megadásával a Bérlőt telefonon értesíteni. A bérlet eszközt ért károsodást, az eset további körülményeit valamint a személyi sérülés(ek) tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amely alapja lehet a felelősség megállapításának és jövőbeni kárigény megállapításának, valamint kárrendezésnek. .A Bérlő tudomásul veszi,hogy kiskorúak esetleges részvétele esetén azok magatartásáért, testi épségéért, az általuk használt eszközökért elsősorban velük jelenlévő felnőtt kísérőjük, annak hiányában pedig az eszközt bérlő a felelős.

14. A Bérlő beleegyezik hogy személyes adatait számítógépben rögzítse. A bérbeadó kijelenti hogy a rögzített adatokat,csak saját részre használja, harmadik félnek azt ki nem adja.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás